4f. Mr. Võ Thanh Hải giới thiệu về PMI, PMI Vietnam Chapter và chứng chỉ PMP