[Recap] EXCHANGE ACTIVITY BETWEEN PMI MONGOLIA CHAPTER AND PMI VIETNAM CHAPTER

[English version below]

HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN GIỮA PMI MONGOLIA CHAPTER VÀ PMI VIETNAM CHAPTER

EXCHANGE ACTIVITY BETWEEN PMI MONGOLIA CHAPTER AND PMI VIETNAM CHAPTER

Vừa qua, trong hoạt động giao lưu chuyên môn giữa PMI Region 9 và PMI Region 15, với sự kết nối của Mr. Danny Chung, PMI Region 9 Mentor, PMI Mongolia Chapter đã mời PMI Vietnam Chapter cử đại diện tham dự INTERNATIONAL CONFERENCE 2023 tại Ulaanbaatar từ ngày 13 – 14/10/2023.

Mr. Lê Khắc Nhiên An, PP Team Leader, đại diện cho PMI Vietnam Chapter đã tham gia sự kiện nói trên với bài trình bày tại workshop với chủ đề “Quản lý sự thay đổi trong chuyển đổi số / Change Management for Digital Transformation” và tham gia 2 buổi thảo luận nhóm (Panel Discussion) với các chủ đề “Chiến lược của dự án đồng hành cùng chiến lược của tổ chức / Projects and Organizational Strategy Coming Together” và “Tạo lập lộ trình nghề nghiệp cho nhà quản lý dự án trẻ / Creating a Career Path as a Young Project Manager”.

Hoạt động của anh An tại sự kiện là khởi đầu cho các giao lưu rộng hơn trong tương lai giữa các khu vực và các chapter bạn trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

[English version]

EXCHANGE ACTIVITIES BETWEEN PMI MONGOLIA CHAPTER AND PMI VIETNAM CHAPTER

Recently, in order to exchange activities between PMI Region 9 and PMI Region 15, with the connection of Mr. Danny Chung, PMI Region 9 Mentor, PMI Mongolia Chapter invited a representative of PMI Vietnam Chapter to attend the 2023 INTERNATIONAL CONFERENCE in Ulaanbaatar from 13 – 14 Oct, 2023.

Mr. Le Khac Nhien An, PP Team Leader, representing PMI Vietnam Chapter, participated in the above-mentioned event and presented at the workshop with the topic “Change management for digital transformation” and participated in 2 panel discussions with the topics of “Projects and organizational strategy work together” and “Creating a career path as a Young Project Manager”.

Mr. An’s activities at the event was the beginning of future broader exchange activities between Chapters within the Asia-Pacific region.

Some photos taken at the event: