Latest Past Events

CLIMATE RESILIENCE & MITIGATION FOR BUILT ENVIRONMENT AND HAZARD RESEARCH: A CASE STUDY OF VIETNAM

Mai House Saigon Hotel 1-3-5 Ngo Thoi Nhiem Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

CLIMATE RESILIENCE & MITIGATION FOR BUILT ENVIRONMENT AND HAZARD RESEARCH: A CASE STUDY OF VIETNAM As a part of the Breakfast with Green Experts event sessions organized by IFC (https://www.ifc.org), with PMI Vietnam Chapter as media partner. Come and join us online or offline on this regular BwGE event: Date & Time: 8:30 am - 11:30 am (Vietnam

Opening new PMP, PMI-ACP classes – Quarter 2/2024

Khai giảng lớp PMP, PMI-ACP mới THÔNG BÁO: Lớp học PMP, ACP 2024 bắt đầu mở đơn đăng ký từ hôm nay và sẽ đóng đơn vào 24h ngày 30/03/2024. Các lớp thuộc PMI Vietnam Study Group được tổ chức theo mô hình mentor hướng dẫn các mentee, được tổ chức dựa trên tinh thần