Latest Past Events

When Agility Meets Marketing: How to Turn Potential Foes into Friends

WHEN AGILITY MEETS MARKETING - HOW TO TURN POTENTIAL FOES INTO FRIENDSPMI Vietnam Chapter warmly invites you to join our upcoming webinar on a relevant topic influencing the marketing landscape.Webinar Title: When Agility Meets Marketing - How to Turn Potential Foes into FriendsDate: Wed May 29th, 2024Time: 20:00 - 21:30 (GMT+7)Platform: Zoom;Link: see below. Why Attend?In

[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 4 năm 2024!

Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 4 năm 2024! Ngày & giờ diễn ra sự kiện: Ngày 17 tháng 5 năm 2024 19:30 IST (theo múi giờ GMT +5:30). Chủ đề: Người quản lý dự án với tư cách là nhà lãnh đạo chiến lược. Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Đăng ký tại đây https://events.teams.microsoft.com/event/57656183-4f24-4462-92a5-343fdac106a2@d56e25eb-9625-491a-bc81-eaba00331396

[Online] Đột Phá Sau PMP: Khám Phá Hành Trình Chứng Chỉ PgMP

Thời Gian: 19h-20h30 Thứ Năm 16/5/2024 Format: Talkshow Online Zoom Đối Tượng Tham Gia: Cựu Học Viên và Những Người Đã Đạt Chứng Chỉ PM Link đăng ký: https://airtable.com/appedEv9IzMHHOTcR/pagwCD9TeCcWBzqwH/form ======= Bạn đang muốn biết cách tiếp tục hành trình sau khi đạt được chứng chỉ PMP của mình? Bạn cảm thấy bối rối về quy