[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 5 năm 2024!

Loading Events

« All Events

[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 5 năm 2024!

Tháng Sáu 21 @ 9:00 chiều - 10:30 chiều UTC+7

[English version below]

[Online] Sự kiện PMI Chapter Xchange lần thứ 5 năm 2024!

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự kiện PMI Xchange tiếp theo: Đạo đức và quy định trong quản lý dự án, do PMI Mumbai Chapter tổ chức.

Anh Trường. Q., Project Professional Team Leader – PMI Việt Nam Chapter, sẽ là một trong những thành viên tham gia hội thảo.

Ngày: Ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thời gian:: 21:00 – 22:30 GMT +7
Nền tảng: Online qua Microsoft Teams
Đăng ký tại đây: https://lnkd.in/d_fMJrB4

[English version]

We are thrilled to announce the next PMI Xchange event: Ethics and regulations in project management, hosted by the PMI Mumbai Chapter.

Mr. Truong. Q., Project Professional Team Leader – PMI Vietnam Chapter, is one of the panelists.

Date: Fri, Jun 21, 2024.
Time: 21:00 – 22:30 GMT+7
Platform: Online via Microsoft Teams
Register here: https://lnkd.in/d_fMJrB4

Details

Date:
Tháng Sáu 21
Time:
9:00 chiều - 10:30 chiều UTC+7
Event Category: