[Online Workshop] Elevate Your Transforming Talent Management Game at “Adaptive HR: Thriving in Agile IT Environments”!

[English below]

QUẢN LÝ NHÂN SỰ THÍCH ỨNG: BÍ KÍP THÀNH CÔNG CỦA CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRỞ NÊN LINH HOẠT

Nâng cao chất lượng quản lý nhân tài trong bối cảnh chuyển đổi tại sự kiện ”  Quản lý nhân sự thích ứng: bí kíp thành công của các công ty công nghệ trở nên linh hoạt”! 

Hãy chuẩn bị cho một sự kiện sôi động nhằm tiết lộ giải pháp về Quản lý Nhân sự (HR) trong lĩnh vực Công nghệ! Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày 18 tháng 10 năm 2023 để có buổi chia sẻ với những hiểu biết sâu sắc, kết nối và chuyển đổi.

Sự kiện trực tuyến: Qua Đường link Zoom (sẽ được gửi ngay sau khi đăng ký) 

Diễn giả: Gặp gỡ những nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành đang định hình tương lai của ngành Nhân sự trong lĩnh vực Công nghệ.

Các chủ đề tiên tiến: Từ Thực hành Nhân sự Linh hoạt đến Quản lý Nhân tài,bạn đều có thể tìm thấy ở workshop!

Thời gian: 20:30 – 22:00 (GMT + 7) Thứ Tư ngày 18 tháng 10 năm 2023

Sự kiện dành cho ai?

  • Anh chị làm trong bộ phận Nhân sự
  • Người đam mê Công nghệ
  • Bất cứ ai đam mê về tương lai của công việc!

Gặp gỡ các diễn giả chuyên nghiệp của chúng tôi:

 Chị Ngân Nguyễn, MBA, SHRM – SCP. Chị Ngân hiện đang là Giám đốc Nhân sự tại FORTNA. Chị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, tập trung vào việc tạo ra sự thay đổi, mang lại giá trị gia tăng không chỉ trong lĩnh vực Nhân sự và Quản lý văn phòng mà còn trong Hoạt động kinh doanh và Phát triển tổ chức. Chị không ngừng đẩy mình vượt ra khỏi vùng an toàn để nâng cao năng lực và kỹ năng làm việc, dẫn đến sự chuyển đổi và thay đổi tổ chức.

Chị My Nguyễn, MBA. Chị My hiện đang giữ vai trò Giám đốc Chương trình Nhân sự | Đối tác Nhân sự tại Inspectorio. Chị có kỹ năng về Trải nghiệm nhân viên, Hợp tác kinh doanh nhân sự (HRBP) và Quản lý chương trình con người. Chị định hướng quy trình nhưng vẫn sáng tạo. Chị thành thạo cả việc lập kế hoạch ý tưởng và thực hiện dự án. Chị thoải mái lãnh đạo một nhóm toàn cầu với kinh nghiệm thực tế đáng kể. Chị phát triển mạnh mẽ nhất trong môi trường quốc tế và chuyển động nhanh. Chị tự hào là người học tập suốt đời.

Đừng bỏ lỡ! Hãy đăng ký để giữ chỗ của bạn ngay bây giờ! [https://forms.gle/j1RcbypJ68bWgShJ9]

Hãy sẵn sàng #ChuyểnĐổiNhânSự và định hình tương lai của nơi làm việc dựa trên công nghệ!

 

[English version]

Elevate Your Transforming Talent Management Game at “Adaptive HR: Thriving in Agile IT Environments”!

Get ready for an electrifying event that’s set to reveal the resolution in Human Resource (HR) in the tech industry! Join us on 18 Oct 2023 for a night of insights, networking, and transformation.

Event Highlights:

Virtual Event: Via Zoom Link (will be sent shortly after registration)

Top-notch Speakers: Meet industry leaders who are shaping the future of HR in tech.

Cutting-edge Topics: From Agile HR Practices to Talent Management, we’ve got it all covered!

Time & Date: 20:30 – 22:00 (GMT + 7) Wed 18 Oct 2023

Who’s It For?

  • HR Professionals
  • Tech Enthusiasts
  • Anyone passionate about the future of work!

Meet Our Expert Speakers:

  • Ngan Nguyen, MBA, SHRM – SCP. Ms. Ngan is currently acting as the Human Resources Manager at FORTNA. She has more than 10 years in management position, focused on effecting change, providing value-added not only in Human Resources and Office management but also in Business operation and Organizational development. She Constantly pushes herself out of comfort zone to improve capabilities and working skills, leading on organizational transformation and change.
  • My Nguyen, MBA. Ms. My is currently acting as the People Program Manager | People Partner at Inspectorio. She is skilled in Employee Experience, HR Business Partnering (HRBP), and People Program Management. Process-oriented yet creative. Proficient in both conceptual planning and project execution.Comfortable leading a global team with substantial hands-on experience. Thriving the most in international and fast-moving environments. Proud to be a lifelong learner.

Don’t Miss Out! Secure your spot now! https://forms.gle/j1RcbypJ68bWgShJ9

Get ready to #TransformHR and shape the future of tech-driven workplaces!