[Offline Event] Effective Communication For Conflict Resolution in Project Management

[English caption below]

Bạn có phải là người quản lý dự án hoặc chuyên gia đang tìm cách cải thiện kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật giải quyết xung đột của mình không? Vậy thì hãy tham gia cùng chúng tôi để tham gia một sự kiện thú vị về Giao tiếp hiệu quả và Giải quyết xung đột dự án với ông Phùng Thanh Cường, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của PMA – Học viện đào tạo PMP hàng đầu Việt Nam.

Trong sự kiện này, bạn sẽ học cách hiểu bản thân và người khác, thể hiện sự bất đồng và giao tiếp mà không có xung đột. Được tổ chức bởi PMI Vietnam Chapter và PMA, đây là cơ hội hoàn hảo để có được những hiểu biết và kỹ thuật có giá trị giúp bạn vượt trội trong các dự án của mình và gắn kết nhóm của bạn lại với nhau.

Ông Phùng Thanh Cường là một chuyên gia trong lĩnh vực này và sẽ đưa ra những lời khuyên thiết thực mà bạn có thể áp dụng ngay vào dự án của mình. Bạn cũng sẽ có cơ hội kết nối với các nhà quản lý dự án và chuyên gia khác, đồng thời học hỏi kinh nghiệm của họ.

LINK ĐĂNG KÝ: https://rebrand.ly/pmivnchapterxpma20523

Địa điểm: COMPLEX 01 (Số 29 Ngách 31 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Thời gian: Ngày 20 tháng 05 năm 2023, 15:00 – 16:30 PM (GMT+7)

PDU: 1.5 PDU

Thông tin liên lạc:

Phí:

 • Thành viên PMI: 300.000 VND
 • Không phải thành viên PMI: 350.000 VND

Thông tin ngân hàng:

 • Tài khoản: Dang Ngoc Hoa
 • Số tài khoản: 39 83 86 86 68 (MB Bank)
 • Nội dung chuyển khoản: So dien thoai – PMIxPMA20523
  (Ví dụ: 0965000988 – PMIxPMA205223)

 

[English version]

Are you a project manager or professional looking to improve your communication skills and conflict resolution techniques? Then join us for an exciting event on Effective Communication and Project Conflict Resolution with Mr. Phung Thanh Cuong, Founder and CEO of PMA – Vietnam’s top-ranked PMP Training Academy.

In this event, you’ll learn how to understand yourself and others, express disagreement, and communicate without conflict. Hosted by PMI Vietnam Chapter and PMA, this is the perfect opportunity to gain valuable insights and techniques that will help you excel in your projects and bring your team together.

Mr. Phung Thanh Cuong is an expert in the field and will provide practical tips that you can apply immediately in your projects. You’ll also have the opportunity to connect with other project managers and professionals and learn from their experiences as well.

LINK TO REGISTER: https://rebrand.ly/pmivnchapterxpma20523

Venue: Offline Event at COMPLEX 01 (29 Alley 31 Lane 167 Tay Son, Dong Da District, Hanoi)

Time: 20th May 2023, 15.00 – 16.30 pm (GMT+7)

Earn: 1.5 PDUs on PMI

Contact info:

Fee:

 • PMI Membership: 300.000 VND
 • PMI Non-Membership: 350.000 VND

Bank Information:

 • Account holder: Dang Ngoc Hoa
 • Account number: 39 83 86 86 68 (MB Bank)
 • Content: Tel – PMIxPMA20523
  (Ex: 0965000988 – PMIxPMA205223)