[ONLINE] PMI-CP™ Overview about PMI’s Construction Professional in Built Environment Projects

[English below]

[Sự kiện online] – Tổng quan về Chứng chỉ PMI-CP™ dành cho các chuyên gia trong dự án xây dựng

Ngành xây dựng là ngành lớn nhất thế giới, chiếm 13% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng chịu thiệt hại khi có năng suất. Theo một cuộc khảo sát gần đây đối với những người có PMP trong lĩnh vực này, họ cho biết rằng 7 trong số 10 dự án xây dựng bị vượt chi phí và thời gian. Một cuộc khảo sát tương tự khác cũng cho thấy cứ 1 tỷ USD chi cho các dự án xây dựng thì có 127 triệu USD bị lãng phí, khiến đây trở thành lĩnh vực lãng phí nhất trên toàn cầu.

Để giải quyết những vấn đề không hiệu quả này, PMI hợp tác với các chuyên gia trong ngành toàn cầu đã phát triển một chương trình giảng dạy ủng hộ cách tiếp cận mới để thực hiện các dự án xây dựng.

PMI-CP™ là một tài sản quý giá cho sự nghiệp quản lý xây dựng của bạn. Tham gia với chúng tôi để có được kiến thức về chứng nhận và các phương pháp tiếp cận thực tế mới sẽ nâng cao hiệu quả và hiệu quả của các chuyên gia xây dựng.

Sự kiện dành cho Chuyên gia xây dựng/ Nhà thầu/ Giám đốc dự án/ Trưởng ban QLDA (các dự án vốn FDI, nhà nước và tổ chức phi chính phủ).

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 20:00 – 21:30 (GMT+7) ngày Thứ Ba 04/7/2023

Online via Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tJwsfu6tqDosHNbZoo4fNJi_ZCAugcExFev2?fbclid=IwAR1L8Dipp_iNVd3m_OMZeHXCqavAkOm4CcWMaUqOcZREBIU6iLm2FVmVsuw#/registration

Hãy đăng ký ngay theo link trên để tham dự!

Cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ: contact event@pmivietnamchapter.com

Hẹn gặp bạn tại sự kiện!

__________________

Thông tin diễn giả:

Diễn giả: Raphael Ani – Global Partner Success Manager – Construction

Raphael Ani, chịu trách nhiệm về việc gia tăng ảnh hưởng toàn cầu của PMI thông qua chứng chỉ mới: Chuyên gia trong các Dự án Xây dựng (PMI-CP)™. Thông qua các mối quan hệ tổ chức, giáo dục tập trung vào PMI-CP™, Raphael hỗ trợ các nhà quản lý dự án trên toàn thế giới đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để chuyển đổi ngành xây dựng.

Trước khi gia nhập PMI, Ani đã làm việc cho Telefonica, nơi anh ấy lãnh đạo và thực hiện chương trình đổi mới tập đoàn của họ nhằm phát triển các chiến lược để số hóa cơ sở hạ tầng mới và hiện có. Liên danh bao gồm các công ty xây dựng và vận tải tầm cỡ thế giới như Amey, Hyundai, Network Rail và Connected Places Catapult. Ngoài hơn một thập kỷ lãnh đạo các dự án quan trọng tại các tổ chức khác nhau như KPMG. Ông có bằng MBA của IE Business School và The Tuck School of Business tại Dartmouth.

__________________

[English version]

[ONLINE EVENT] – (PMI-CP)™ Overview about PMI’s Construction Professional in Built Environment Projects

The construction sector is the largest sector in the world, accounting for 13% of global GDP. However, the sector has been marred with low productivity with a recent survey of PMP holders in the sector showing that 7 out of 10 construction projects experience cost and time overruns. Another similar survey also showed that for every $1billion spent on construction projects, $127 million is wasted, making it the most wasteful sector globally.

To address these inefficiencies, PMI in partnership with global industry experts developed a curriculum that advocates new approach to deliver construction projects.

The PMI-CP is a valuable asset to your construction management career. Join us to gain knowledge about the certification and new practical approaches that will improve the effectiveness and efficiency of construction professionals.

The event is for Construction experts/ Contractors/ PMs/ Government PM

Event Information:

Time/Date: 8.00-9.30pm (GMT+7) 4th Jul 2023

Online via Zoom: https://zoom.us/meeting/register/tJwsfu6tqDosHNbZoo4fNJi_ZCAugcExFev2?fbclid=IwAR1L8Dipp_iNVd3m_OMZeHXCqavAkOm4CcWMaUqOcZREBIU6iLm2FVmVsuw#/registration

Register via above link to reserve a slot right away

Please contact event@pmivietnamchapter.com for further information!

See you at the event!

______________________

Speaker Information:

Speaker: Raphael Ani – Global Partner Success Manager – Construction

Raphael Ani, is responsible for growing PMI’s global impact through the organization’s first vertical offering: Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™. Through organizational relationships, education, and sales centered on PMI-CP, Raphael supports and enables project managers across the world to gain the skills and knowledge needed to transform the construction industry.

Prior to joining PMI, he worked for Telefonica where he led and executed their innovation consortium program that developed strategies to digitize new and existing infrastructure. The consortium included world-class construction and transportation companies like Amey, Hyundai, Network Rail, and Connected Places Catapult. In addition to over a decade of leading significant projects at various organizations such as KPMG. He has an MBA from IE Business School and The Tuck School of Business at Dartmouth.