Be a PMI Vietnam Chapter Member

[English version below]

Tại sao nên là Thành viên của PMI Vietnam Chapter?

Hãy tham gia PMI Vietnam Chapter để chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng quản lý dự án tại Việt Nam.

Bạn chưa phải là thành viên PMI?

Bạn nên có tư cách thành viên PMI trước khi đăng ký làm thành viên PMI Vietnam Chapter. Trở thành thành viên và tận dụng kiến thức cũng như các mối liên hệ trong cộng đồng quản lý dự án thông qua PMI Vietnam Chapter

Link đăng ký thành viên PMI: https://www.pmi.org/membership/join

Link đăng ký tham gia PMI Vietnam Chater.

[English version]

Why PMI Vietnam Chapter Member?

Join PMI Vietnam Chapter to share and exchange knowledge, experience and contribute to the development of the project management community in Vietnam.

Not a PMI Member?

You cannot be a chapter member without being a PMI member. Become a member and take advantage of the knowledge and networking available near you through PMI Vietnam Chapter.

Click this link to join PMI: https://www.pmi.org/membership/join

Click this link to Join PMI Vietnam Chapter