HAPPY VIETNAMESE TEACHERS’ DAY 20 Nov 2023

[HAPPY VIETNAMESE TEACHERS’ DAY 20 Nov 2023]
 
 
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PMI Vietnam Chapter chúc toàn thể anh chị em mentor dồi dào sức khỏe, luôn giữ được nhiệt huyết để truyền tải kiến thức, giúp nhiều mentee thành công trong việc thi các chứng chỉ của PMI.
 
On the occasion of Vietnamese Teachers’ Day 20 Nov 2023, on behalf of PMI Vietnam Chapter, we wish all our mentors good health, always maintain enthusiasm to convey knowledge, and help many mentees succeed in taking PMI certification exams.