IPMAC signed MOU to become a Platinum sponsor for PMI Vietnam Chapter

[English below]

IPMAC ký kết MOU trở thành nhà tài trợ Bạch Kim cho PMI Vietnam Chapter

Chiều ngày 13/01/2024, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa PMI Vietnam Chapter (PMI VN) và Học viện Công nghệ thông tin IPMAC (IPMAC). IPMAC trở thành Nhà tài trợ Bạch kim, đồng hành cùng PMI VN trong các sự kiện liên quan đến quản lý dự án trong năm 2024.

Lễ ký kết MOU và việc iPMAC được công nhận là Nhà tài trợ Bạch kim đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác năng động và cùng có lợi giữa hai đơn vị. Sự hợp tác này tạo tiền đề cho các cơ hội phát triển chuyên môn nâng cao, chia sẻ kiến thức và ý thức cộng đồng được củng cố trong lĩnh vực quản lý dự án.
Với tư cách là Nhà tài trợ Bạch kim, iPMAC sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các chương trình, sự kiện và sáng kiến đa dạng của PMI Vietnam Chapter nhằm thúc đẩy nghề quản lý dự án. Hy vọng sự hợp tác này sẽ tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng quản lý dự án ở Việt Nam.

Vài nét về iPMAC

Được thành lập từ năm 2004 bởi các Chuyên gia Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, iPMAC là một trong những nhà đào tạo tiên phong & luôn dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam. IPMAC cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo cũng như các giải pháp phần mềm và hệ thống thông tin chuyên nghiệp cho các cơ quan chính phủ, tổ chức, các công ty và cá nhân làm việc trong ngành công nghệ thông tin.

Tại khu vực Miền Bắc, Trung tâm khảo thí quốc tế iPMAC thuộc Công ty CP CNTT iPMAC là trung tâm duy nhất được tập đoàn giáo dục Pearson VUE ủy quyền tổ chức tất cả các kỳ thi chứng chỉ quốc tế của PMI,  tiêu biểu là chứng chỉ PMP.

[English version]

iPMAC signed MOU to become a Platinum sponsor for PMI Vietnam Chapter

A Memorandum of Understanding (MOU) was signed by PMI Vietnam Chapter

(PMI VN) and IPMAC Academy of Information Technology (IPMAC) on January 13, 2024, in Hanoi. IPMAC becomes a Platinum Sponsor, accompanying PMI VN in events related to project management in 2024.

The MOU Signing Ceremony and iPMAC’s designation as a Platinum Sponsor mark the beginning of a dynamic and mutually beneficial partnership between two entities dedicated to shaping the future of project management in Vietnam. The collaboration sets the stage for enhanced professional development opportunities, knowledge sharing, and a strengthened sense of community within the project management landscape.
As a Platinum Sponsor, iPMAC will play a pivotal role in supporting PMI Vietnam Chapter’s diverse array of programs, events, and initiatives aimed at advancing the project management profession. Hopefully this collaboration is poised to create a positive impact on the local project management community.

Some information about iPMAC:

Established in 2004 by leading information technology experts in Vietnam, iPMAC is one of the pioneer and leading trainers in the field of providing training programs from basic to advanced in information technology according to international standards in Vietnam. IPMAC provides consulting, training services as well as professional software and information systems solutions for government agencies, organizations, companies and individuals working in the information technology industry.

In the Northern region, iPMAC International Testing Center under iPMAC IT Joint Stock Company is the only center authorized by Pearson VUE education group to organize all PMI international certification exams – typically PMP certification.