PMA becomes Platinum Sponsor of PMI Vietnam Chapter

[English below]

Lễ Ký kết MOU Giữa PMI Vietnam Chapter và PMA

Chiều ngày 13/01/2024, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác giữa PMI Vietnam Chapter (PMI VN) và Công Ty Cổ Phần Học Viện Quản Lý Chuyên Nghiệp (PMA), ghi nhận PMA trở thành nhà tài trợ Bạch Kim của PMI VN. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Ban Lãnh đạo PMA, các thành viên Ban Điều Hành của PMI VN.

Trong năm 2024, PMI Vietnam Chapter là đối tác truyền thông,  đối tác đào tạo, đồng hành cùng PMA trong việc tổ chức các sự kiện về quản lý dự án.

Biên bản ghi nhớ tạo tiền đề cho một giai đoạn hợp tác mới, và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ như iPMAC đảm bảo rằng PMI Vietnam Chapter có thể tiếp tục sứ mệnh thúc đẩy sự xuất sắc trong quản lý dự án trên khắp cả nước. Sự kiện này là một ví dụ điển hình về cách hợp tác và tài trợ có thể dẫn đến sự thay đổi và tiến bộ tích cực trong cộng đồng chuyên nghiệp.

Vài thông tin về PMA:

PMA là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản lý dự án theo các tiêu chuẩn quốc tế. Với hơn một thập kỷ hoạt động, PMA là đối tác tin cậy của hàng nghìn nhà quản lý ở Việt Nam. Thông qua các chương trình đào tạo của PMA, các cá nhân được nâng cao năng lực quản lý của họ, đồng thời khám phá ra các cơ hội mới cho sự nghiệp. Sự chuyên nghiệp, sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Quản lý Dự án và đội ngũ giảng viên uy tín là những yếu tố quyết định giúp PMA đứng vững trong thị trường đào tạo ngày nay.

 

[English version]

MOU Signing Ceremony Between PMI Vietnam Chapter and PMA

On the afternoon of January 13, 2024, in Hanoi, a Memorandum of Understanding signing ceremony took place between PMI Vietnam Chapter (PMI VN) and Professional Management Academy Joint Stock Company (PMA). Attending the ceremony were the presence of the PMA Board of Directors and members of the Board Members of PMI VN.

Becoming a Platinum sponsor of PMI Vietnam Chapter in 2024, PMA will have PMI VN as a media partner, training partner, and co-organizer of events / workshops relating to project management.

As the MOU sets the stage for a new period of collaboration, the support of sponsors like iPMAC ensures that the PMI Vietnam Chapter can continue its mission of promoting excellence in project management throughout the country. This event serves as a shining example of how collaboration and sponsorship can lead to positive change and progress within the professional community. 

Some information about PMA:

PMA is a leading company in the field of Project Management training and consulting according to international standards. For more than a decade of operation, PMA is a trusted partner of thousands of managers in Vietnam. Through PMA’s training programs, individuals improve their management capabilities, while discovering new career opportunities. Professionalism, in-depth understanding of the Project Management field and a team of reputable researchers are the decisive factors that help PMA stand firm in today’s training market.