[RECAP] OUTREACH EVENT AT UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY ON 01 NOV 2023

[RECAP]

SỰ KIỆN OUTREACH TẠI ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM NGÀY 01/11/2023

Ngày 01/11/2023, đã diễn ra sự kiện Outreach tại Đại học Kiến trúc TP.HCM (UAH). Sự kiện được PMI Vietnam Chapter thiết kế cho sinh viên Khoa Xây dựng của Trường.

Tham dự sự kiện, về phía đại diện nhà trường có Thầy Trương Quang Thành, Trưởng Khoa Xây dựng, Thầy Đinh Công Tịnh – Trưởng Bộ Môn Quản lý xây dựng; về phía PMI Vietnam Chapter có: Ông Võ Thanh Hải, Chapter Director – Outreach, Bà Lâm Thu Nguyên, PP Team, Ông Lê Văn – Deputy Director – Outreach, cùng đông đảo sinh viên thuộc Khoa Xây dựng.

Mở đầu, Ông Võ Thanh Hải giới thiệu đến sinh viên các thông tin về Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ (Project Management Institute, gọi tắt là PMI), PMI Vietnam Chapter, chứng chỉ PMP nổi tiếng do PMI cấp;

Tiếp đó, Bà Lâm Thu Nguyên chia sẻ tổng quan kiến thức về quản lý dự án (QLDA) theo chuẩn của PMI: các lĩnh vực kiến thức (knowleged areas), quy trình (processes) thực hiện dự án.

Phần trình bày của Mr. Lê Văn là các chia sẻ các kinh nghiệm thực tế mà Ông đã trải qua. Ông Văn cũng giới thiệu đến sinh viên tổng quan về quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

Cuối chương trình, Ông Văn tổ chức phần khảo sát trực tuyến cho sinh viên để ghi nhận góc nhìn của các bạn về người làm công tác QLDA.

Buổi workshop nhìn chung đã mang đến cho sinh viên trường một cái nhìn tổng quan về phương pháp QLDA, những thông tin thực tế, giúp cho sinh viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM có thêm hành trang cho tương lai.

 

[English version]

[RECAP] OUTREACH EVENT AT UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY ON 01 NOV 2023

On November 1, 2023, the Outreach event took place at University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH). The event was designed by PMI Vietnam Chapter for students of the Faculty of Civil Engineering of UAH.

Attending the event, on the UAH’s side, were Mr. Truong Quang Thanh, Head of the Faculty of Construction, Mr. Dinh Cong Tinh – Head of the Department of Construction Management; On the PMI Vietnam Chapter side, there were: Mr. Vo Thanh Hai, Chapter Director – Outreach, Ms. Lam Thu Nguyen, PP Team, Mr. Le Van – Deputy Director – Outreach, and students from the Faculty of Construction.

At the beginning, Mr. Vo Thanh Hai introduced to students information about the Project Management Institute (PMI), PMI Vietnam Chapter, the well-known PMP certificate issued by PMI;

Next, Ms. Lam Thu Nguyen shared an overview of project management principles according to PMI standards: knowledge areas, project implementation processes.

Presentation by Mr. Le Van shared the practical experiences that he has gone through. Mr. Van also introduced to students an overview of risk management during project implementation.

At the end of the program, Mr. Van organized an online survey for students to record their perspectives on the roles of project managers in Vietnam and collected interesting feedbacks.

Overall, the workshop gave students an overview of project management methods and practical information, helping students of the Faculty of Construction at Ho Chi Minh City University of Architecture have more preparation for the future.