[Recap] Outreach Event at Phuc Khang Corp on 17 Jun 2023

[English below]

Ngày 17/6/2023, PMI Vietnam Chapter phối hợp cùng với Phúc Khang Corporation tổ chức workshop với chủ đề “Nâng tầm QLDA tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế PMI”.

Hội thảo được dành riêng cho các quản lý và cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Phúc Khang. Hội thảo gồm có 2 phần:

Phần 1. Các diễn giả đến từ PMI Vietnam Chapter đã trình bày các chủ đề:  

  • Giới thiệu về PMI và Vietnam Chapter
  • Năng lực cơ bản của một người QLDA thành công.
  • Tìm hiểu những lợi ích của tư cách thành viên của PMI, và các chứng chỉ do PMI cấp. Certifications

Phần 2. Panel discussion với các panelist từ PMI Vietnam Chapter và Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc dự án Diamond Lotus Riverside, Tập đoàn Phúc Khang.

  • Thảo luận nhóm: sion: Nâng tầm QLDA tại Việt Nam theo chuẩn quốc tế PMI – Thuận lợi và Thách thức.
  • Phần hỏi đáp.

[English version]

On June 17, 2023, PMI Vietnam Chapter coordinated with Phuc Khang Corporation to organize a workshop with the topic “Level up Competencies of Project Managers in Vietnam as per PMI Standards”.

The workshop is exclusively for managers, officers and employees of Phuc Khang Group. The workshop includes 2 parts:

Part 1. Speakers from PMI Vietnam Chapter presented the following topics:

  • Introduction about PMI and PMI Vietnam Chapter
  • Core Competencies of a Successful Project Manager
  • Explore the Benefits of Being a PMI® Member and PMI® Certifications

Part 2. Panel discussion with panelists from PMI Vietnam Chapter and Mr. Nguyen Van Tuan, PM of Diamond Lotus Riverside Project, Phuc Khang Group.

  • Topic: Level up Competencies of Project Managers in Vietnam as per PMI standards – Advantages and Challenges.
  • Q & A session.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo / Some photos taken at the workshop.