[Recap] PMI Region 15 Meeting in Hanoi – 22-24 Sep 2023

[Recap]

PMI Region 15 Meeting in Hanoi – 22-24 Sep 2023

PMI Vietnam Chapter đã phối hợp PMI APAC tổ chức thành công Region 15 Meeting tại Hà Nội từ ngày 22-24/9/2023.

Các thành viên của gia đình PMI khu vực 15 gồm PMI Indonesia Chapter, PMI Malaysia Chapter, PMI Singapore Chapter, PMI Philippines Chapter và PMI Lahore Chapter (Pakistan).

Các leader từ các Chapter thành viên của khu vực 15 đã có chương trình làm việc dày đặc trong 2 ngày cuối tuần. Trong đó mọi người đã được nghe những thông tin cập nhật từ PMI Global, những công tác dự kiến sẽ được thực hiện trong Quý 4/2023 và Quý 1/2024; tham dự workshop về lý thuyết lãnh đạo; và nghe những thành tựu vượt trội mà các Chapter đã đạt được trong thời gian qua.

Ngoài những buổi làm việc, các thành viên của Region 15 đã có những phút giây vui vẻ tại buổi tiệc họp mặt tối 22/9 do PMI Vietnam Chapter chiêu đãi; buổi đi chợ và học làm món phở gà, thưởng thức cà phê trứng. Các đại biểu đã rất thích thú học và thực hành vài câu tiếng Việt đơn giản.

Cám ơn PMI APAC và Ms. YeYoon Kim, Ms. Siti Rozianti Ahmad Ramlee đã hỗ trợ để sự kiện được thành công. Hẹn mọi người tại Region 15 Meeting tiếp theo.

 

[English version]

[Recap] PMI Region 15 Meeting in Hanoi – 22-24 Sep 2023

PMI Vietnam Chapter coordinated with PMI APAC to successfully organize Region 15 Meeting in Hanoi from September 22-24, 2023.

Members of the PMI Region 15 family include PMI Indonesia Chapter, PMI Malaysia Chapter, PMI Singapore Chapter, PMI Philippines Chapter and PMI Lahore Chapter (Pakistan) took part at the Meeting.

Leaders from member Chapters of Region 15 had a tight agenda over the weekend. In which everyone heard updated information from PMI Global, the work expected to be carried out in Quarter 4/2023 and Quarter 1/2024; attend a workshop on leadership theory; and hear about the outstanding achievements that Chapters have gained in recent times.

In addition to working sessions, members of Region 15 had fun moments at the party on the evening of September 22 hosted by PMI Vietnam Chapter; went to the market and learned how to cook chicken pho and enjoy egg coffee. The delegates enjoyed learning and practicing a few simple Vietnamese sentences.

Thanks PMI APAC and Ms. YeYoon Kim, Ms. Siti Rozianti Ahmad Ramlee provided supports to make the event a success. See everyone at the next Region 15 Meeting.