[RECAP] Webinar: “When Agility Meets Marketing: How to Turn Potential Foes into Friends” on 29 May 2024

[RECAP] Webinar: “When Agility Meets Marketing: How to Turn Potential Foes into Friends” on 29 May 2024

[English below]

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2024, đã diễn ra hội thảo trực tuyến “When Agility Meets Marketing: How to Turn Potential Foes into Friends”, tạm dịch “Kết hợp Agile và Tiếp thị: Biến thù thành bạn” do PMI Việt Nam Chapter tổ chức.

Diễn giả khách mời là Mr. Raphaël Moutot, Agile Coach / Agile Delivery Lead và Mr. Mauro Figueiredo, Global Digital Transformation Lead, Martech & AI.

Trước khi hội thảo trực tuyến bắt đầu, Ms. Nhung Nguyễn (Julian), Giám đốc Sự kiện, PMI Vietnam Chapter đã giới thiệu ngắn gọn cho người tham dự về sự phát triển vượt bậc của Chi hội PMI Việt Nam cũng như các hoạt động sôi nổi của Chapter trong suốt năm qua.

Tiếp theo, MC Phil Nguyễn giới thiệu trò chơi nho nhỏ: người tham gia vẽ tranh trên màn hình Zoom. Những nét vẽ nguệch ngoạc của mọi người khiến ai nấy đều bật cười.

Mở đầu buổi workshop, diễn giả Raphaël Moutot giới thiệu quá trình phát triển của hoạt động marketing, từ hình thức truyền thống Press & Print (hình thức in ấn), đến marketing kỹ thuật số (search engines, mobiles & social, cloud digital), đến marketing online (web.com), đến hình thức hiện tại: marketing tập trung vào khách hàng, linh hoạt và sử dụng trí tuệ nhân tạo (customer & data centric; Agility & AI).

Photo: Hình chụp màn hình buổi workshop trực tuyến / Screenshot of the webinar.

Hai diễn giả Raphaël Moutot và Mauro Figueredo cũng nêu các điểm khác biệt giữa marketing truyền thống và marketing linh hoạt (Agile Marketing); những thành công khi áp dụng hình thức Agile Marketing. Trong đó Agile Marketing đưa sản phẩm đến với khách hàng nhanh hơn, tăng cường được việc điều chỉnh, tập trung vào xử lý phản hồi của khách hàng nhằm mang đến nhiều giá trị hơn cho sản phẩm; đồng thời nâng cao tinh thần hợp tác, tăng cường trách nhiệm, tính minh bạch và đạo đức, động lực cho team dự án.

Bên cạnh những thành công, việc áp dụng Agile Marketing đi cùng với thách thức: chuyển đổi tư duy truyền thống sang tư duy mới cho cả người làm marketing và các đối tượng liên quan; thứ tự ưu tiên và mức độ tập trung, chất lượng của dữ liệu, quản lý người liên quan và phân bổ nguồn lực. Các diễn giả cũng đưa ra các giải pháp để vượt qua các thách thức nêu trên,  nhằm đưa chiến dịch marketing đến thành công.

Mr. Moutot và Mr. Figueredo cũng đưa ra bức tranh về tương lai và các thay đổi của Agile và MarTech: Hyper-Agility; AI-powered Agile; Tập trung vào kết quả hơn đầu ra (Focus on Outcomes over Outputs).

Photo: Ảnh chụp màn hình: hai diễn giả trả lời hỏi đáp / The speakers were answering questions in Q&A session.

Phần Q&A (hỏi đáp) thật sự sôi nổi với nhiều câu hỏi chất lượng từ những người tham dự, đã được các diễn giả giải đáp cặn kẽ. Tuy thời lượng của chương trình kéo dài hơn dự kiến, vẫn còn một số người vẫn còn muốn hỏi thêm.

[English version]

On May 29, 2024, the webinar “When agility combines with marketing: How to turn potential enemies into friends” was held by PMI Vietnam Chapter.

The guest speakers was Mr. Raphaël Moutot, Agile Coach / Agile Delivery Lead, and Mr. Mauro Figueiredo, Global Digital Transformation Lead, Martech and AI.

Before the webinar started, Ms. Nhung Nguyen (Julian), Director – Events, PMI Vietnam Chapter briefed attendees about the outstanding growth of PMI Vietnam Chapter and the Chapter’s exciting activities throughout the past year and to date.

Next, Host Phil Nguyen introduced the ice-breaker game: participants drew pictures on the Zoom screen. Result of the joint drawing bursted laughter from the audience.

Photo: MC Phil Nguyễn / Host Phil Nguyen.

During the webinar, the speakers introduced the development of martketing: from Traditional way to Digital Marketing (Search engines, Mobiles & Social, Cloud), to Online Marketing (web.com), and the current way of Customer & Data Centric, Agility & AI Marketing; and differences between traditional marketing and Agile Marketing.

Photo: Diễn giả Raphaël Moutot đang trình bày / Speaker Raphaël Moutot was addressing.

As per the speakers: success when applying Agile Marketing are: Faster Time to Market; Increased Adaptability, Improved Customer Focus, Enhance Team Collaboration, Increased Transparency and Accountability, and Improve Team Morale.

Besides the success, applying Agile Marketing comes with challenges: shifting mindset for marketers and stakeholders from traditional, long-term marketing plans to more iterative approach; Prioritization and Focus; Data Measurement; Stakeholders Management; and Resource Allocation.

The speakers also offered solutions to overcome the above challenges to bring marketing campaigns to success.

Photo: Diễn giả Mauro Figueiredo / Speaker Mauro Figueiredo.

Mr. Moutot and Mr. Figueredo also gives predictions and changes of Agile and MarTech: Hyper-Agility; AI-powered Agile; Focus on Outcomes over Outputs.

Q&A session of the webinar was quite interesting that led to the timeframe exceed the organizer expected.

Photo: Các ý chính của buổi hội thảo / Key Take-aways from the webinar.
Photo: Ảnh chụp màn hình những người tham dự / Screenshot of the audience.