[Recap] Workshop at Artelia “Accelerating in the Future” on 15 Jul 2023

[Enlish below]

Ngày 15/7/2023, PMI Vietnam Chapter phối hợp với Công ty Tư Vấn Artelia Vietnam tổ chức buổi workshop với chủ đề “Accelerating in the Future”.

Buổi hội thảo được tổ chức tại Văn phòng Artelia Vietnam với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Các diễn giả đến từ PMI Vietnam Chapter đã trình bày các chủ đề

Mr. Võ Thanh Hải – Outreach Director với phần giới thiệu về PMI and PMI Vietnam Chapter; Khám phá lợi ích của việc trở thành Thành viên của PMI® và các chứng chỉ do PMI cấp

Mr. Đỗ Khắc Lê Minh: Năng lực cốt lõi của một người quản lý dự án thành công;

Mr. Lê Văn: Khả năng ứng dụng Quản lý dự án Agile cho các dự án xây dựng;

Mr. Quách Lê Trương: Gắn kết với các bên liên quan trong việc thực hiện dự án;

Ms. Nguyễn Thị Hiền: Công tác kiểm soát tài liệu và truyền thông hiệu quả cho các dự án lớn.

[Enlish version]

On July 15, 2023, PMI Vietnam Chapter coordinated with Artelia Vietnam Consulting Company to organize a workshop with the topic “Accelerating in the Future”.

The seminar was held at Artelia Vietnam’s Office in hybrid format (offline and online). Here are the topics presented by speakers from PMI Vietnam Chapter:

Mr. Vo Thanh Hai – Outreach Director An introduction to PMI and PMI Vietnam Chapter; Explore the Benefits of Being a PMI® Member and PMI® Certifications;

Mr. Do Khac Le Minh: Core Competencies of a Successful Project Manager;

Mr. Le Van: Applicability of Agile Project Management for Construction Projects;

Mr. Quach Le Truong: Stakeholder Engagement in Project;

Ms. Nguyen Thi Hien: Effective Communication Platform for Mega Projects – Document Control