PMI Vietnam Chapter – Newsletter Vol 1 – Jun 2023

PMI Vietnam Chapter Newsletter (June 2023)

[English below]

  • Tên: Bản tin số 01 của PMI Vietnam Chapter Newsletter-Tháng 6.2023
  • Ngày xuất bản: 30 tháng 6 năm 2023
  • Link: Tải về

__________________

[English version]

  • Name: PMI Vietnam Chapter Newsletter June 2023
  • Publication date: 30th June 2023
  • Link: Download Your Copy